BuSO Sint-Gregorius

Type 3 – Gedrags-en/of emotionele stoornis

Type 4 – (Neuro-)motorische handicap

OV 2 (opleidingsvorm 2)

gericht op de integratie in een beschermd leefmilieu en beschermde tewerkstelling o.a. beschutte werkplaats

OV 3 (opleidingsvorm 3)

gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu

 • Bakkersgast
 • Grootkeukenmedewerker
 • Magazijnmedewerker
 • Receptiemedewerker
 • Tuinbouwarbeider
 • Werkplaatsschrijnwerker

Type 7 – Auditieve handicap

OV 1 (opleidingsvorm 1)

gericht op integratie in een beschermd milieu

OV 2 (opleidingsvorm 2)

gericht op de integratie in een beschermd leefmilieu en beschermde tewerkstelling o.a. beschutte werkplaats

OV 3 (opleidingsvorm 3)

gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu

 • Bakkersgast
 • Grootkeukenmedewerker
 • Magazijnmedewerker
 • Receptiemedewerker
 • Tuinbouwarbeider
 • Werkplaatsschrijnwerker

Type 9 – Autismespectrumstoornissen

OV 1 (opleidingsvorm 1)

gericht op integratie in een beschermd milieu

OV 2 (opleidingsvorm 2)

gericht op de integratie in een beschermd leefmilieu en beschermde tewerkstelling o.a. beschutte werkplaats

OV 3 (opleidingsvorm 3)

gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu

 • Bakkersgast
 • Grootkeukenmedewerker
 • Magazijnmedewerker
 • Receptiemedewerker
 • Tuinbouwarbeider
 • Werkplaatsschrijnwerker

OV 4 (opleidingsvorm 4)

gewoon onderwijs
binnen de structuur van het BuSO


A-stroom

1 A
2A Economie en organisatie

2A Moderne Wetenschappen


Domeinoverschrijdend (aso)

Tweede graad: Natuurwetenschappen D

Derde graad: Wetenschappen-wiskunde D


Domein Economie en organisatie

Tweede graad: Bedrijf en organisatie D/A

Derde graad: Applicatie- en databeheer D/A

Bedrijfsorganisatie D/A

Logistiek A

Specialisatiejaar: Logistiek BSO


ON (Ondersteuningsnetwerk)

De school organiseert ondersteuning binnen het gewoon onderwijs voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag.

Voor de leerlingen type Basisaanbod, type 3 Gedrags- en emotionele stoornissen en type 9 Autismespectrumstoornissen gebeurt dit vanuit het regionaal ondersteuningsnetwerk DiverGENT. => secundair@divergent.gent

Voor type 4, leerlingen met een motorische beperking gebeurt dit vanuit het samenwerkingsverband ENTer4. => info@enter4.be

Voor type 7, dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalstoornis vertrekt de ondersteuning vanuit BuSO Sint-Gregorius. => type7@sintgregorius.be

Algemeen nummer voor ondersteuning: 09 210 01 52.