Styrka Secundair onderwijs

Type Basisaanbod

OV 3 (opleidingsvorm 3)

**gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu

  • Grootkeukenmedewerker
  • Metselaar
  • Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak
  • Schilder-decorateur
  • Tuinbouwarbeider
  • Winkelhulp

Type 3 – Gedrags- en emotionele stoornis

OV 1 (opleidingsvorm 1)

gericht op integratie in een beschermd leefmilieu

OV 2 (opleidingsvorm 2)

gericht op de integratie in een beschermd leefmilieu en beschermde tewerkstelling o.a. beschutte werkplaats

OV 3 (opleidingsvorm 3)   zie **

Type 9 – Autismespectrumstoornissen

OV 3 (opleidingsvorm 3)   zie **


De school heeft binnen de opleidingsvormen een AUTI-werking;
leerlingen met de diagnose, die in een aparte werking les krijgen van personeelsleden met en specifieke opleiding