Styrka Secundair onderwijs

Type Basisaanbod

OV 3 (opleidingsvorm 3)

gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu

Type 3 – Gedrags- en emotionele stoornis

OV 1 (opleidingsvorm 1)

gericht op integratie in een beschermd leefmilieu

OV 3 (opleidingsvorm 3)

gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu

Type 9 – Autismespectrumstoornissen

OV 3 (opleidingsvorm 3)

gericht op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu